Om vattenskador

Vattenskada sportlov

Kan vi hjälpa dig att bli av med ett problem?

Vattenskador har växt till ett gigantiskt problem i Sverige och en vattenskada kan bli mycket dyr även om du är försäkrad. Varje år inträffar fler än 100 000 vattenskador och de flesta beror på skador på vattenledningssystemet.
Villaägare i Sverige betalar flera miljarder kronor i premier, självrisk och åldersavdrag efter vattenskador som beror på skador på ledningssystemet.
Vattenskador kostar inte bara pengar, de leder också till mögel och allergiproblem. Dessutom kan delar av huset bli avstängda under reparationstiden.

Vattenskada Båstad

Vattenskada Båstad

 

Vattenskada i kök

Vattenskada i kök

Droppande läckage är svåra att upptäcka innan en fullt utvecklad rötskada syns.

Det bästa sättet att undvika vatten- och fuktskador är att installera en vattenfelsbrytare.

Vattenskador som beror på läckage från vattenledningssystemet kostar mer än brand och inbrott tillsammans. Villor från 1960- och 70-talen är särskilt utsatta och står för hälften av skadorna. Även i nyare hus inträffar vattenskador efter cirka 2–5 år